مقاله‌های آموزشی

عفونت ادراری در کودکان: علایم، تشخیص، درمان و پیشگیری

عفونت ادراری در کودکان: علایم، تشخیص، درمان و پیشگیری
به‌طورکلی دو راه برای ورود باکتری به سیستم ادراری وجود دارد. شایع‌ترین راه ورود باکتری از طریق مجرای خروجی ادرار (پیشابراه) است. آلوده‌شدن مجرای خروجی ادرار با مدفوع و عدم رعایت نظافت این ناحیه احتمال ورود باکتری را بیشتر می‌کند. راه کمتر شایع نیز ورود باکتری از خون است.
ادامه مطلب