هایپوسپادیاس یا اپیسپادیاس: سوراخ غیر طبیعی بر روی آلت شیرخوار

هایپوسپادیاس یا اپیسپادیاس چیست؟

در آناتومی طبیعی آلت نوزاد پسر سوراخ مجرای ادراری دقیقاً در انتهای کلاهک آلت قرار گرفته است. کلاهک آلت نیز توسط یک بافت دولایه به نام پره‌پوس یا پیش‌پوست پوشیده می‌شود. اگر این سوراخ در جایی غیر از مکان گفته شده قرار بگیرد نشانه مشکل تکاملی در ساختار آلت است. قرار گرفتن این سوراخ در زیر آلت هایپوسپادیاس و قرار گرفتن آن روی آلت اپیسپادیاس نام دارد.

 

انواع حالت های هایپوسپادیاس یا اختلال محل سوراخ آلت یا ختنه پیغمبری(ختنه خدایی)
شکل طبیعی مجرای ادراری (سمت چپ) و اشکال مختلف سوراخ نابجا (سه تصویر راست)

 

هایپوسپادیاس فقط سوراخ نابجا نیست؛ بلکه نشانه‌ای از اختلال در ساختار آلت است به این صورت که معمولاً بافت پیش‌پوست ناقص تشکیل می‌شود و مجرای ادراری نیز دارای ساختار طبیعی نیست. از آنجایی که در ختنه بافت پیش‌پوست را برمی‌دارند و این بافت در این کودکان ناقص است، در تصور عموم به اشتباه به آن ختنه پیغمبری یا ختنه خدایی می‌گویند. در مواردی نیز همان بافت ناقص را به نام ختنه جراحی می‌کنند.

 

وضعیت سوراخ غیر طبیعی آلت(هایپوسپادیاس-اپیسپادیاس) یا ختنه پیغمبری(ختنه خدایی)
شکل طبیعی مجرا (چپ)، هایپوسپادیاس (وسط)، اپیسپادیاس (راست)

 

آیا سوراخ نابجا نیاز به درمان دارد؟

همان طور که گفته شد این سوراخ نابجا نشانه‌ای از اختلالات بیش‌تر در مجرای ادراری کودک دارد و حتماً باید توسط متخصص اورولوژی (جراحی مردان) معاینه شود. در موارد نادر کودک مبتلا به این بیماری ممکن است اختلال ژنتیکی هم داشته باشد. عدم توجه به این مسئله می‌تواند نتایج بسیار مخربی برای سیستم ادراری و فرزندآوری کودک داشته باشد.

 

آیا کودک مبتلا به هایپوسپادیاس باید ختنه شود؟

در ترمیم سوراخ نابجا از بافت پیش‌پوست استفاده می‌شود و در صورت برداشتن این پوست با ختنه احتمال اختلال در جراحی و عدم بهبود کودک وجود دارد. به همین دلیل این کودکان تا زمان معاینه توسط متخصص اورولوژی به هیچ عنوان نباید ختنه شوند.

 

در صورت داشتن سؤال یا نیاز به مشاوره و معاینه در این زمینه با مرکز تخصصی ختنه تهران تماس بگیرید.

۵
از ۵
۱۶ مشارکت کننده