ختنه ناقص: برای اصلاح و ترمیم آن به چه کسی مراجعه کنیم؟

ختنه ناقص و روش‌های اصلاح آن

در نوزاد پسر کلاهک آلت تناسلی توسط پوست پوشیده شده است که به آن پیش‌پوست می‌گویند. به برداشتن پیش‌پوست به روش جراحی ختنه می‌گویند. جراح بایستی حتماً اطلاعات کاملی از آناتومی آلت داشته باشد تا بتواند جراحی را به‌درستی انجام دهد. رعایت‌نکردن اصول جراحی باعث ایجاد عوارضی کوتاه‌مدت و بلندمدت در کودک خواهد شد.

زمانی که پیش‌پوست به صورت ناکامل (کم‌تر از میزان استاندارد) برداشته شود ختنه ناقص ایجاد می‌شود. در این موارد پوست مجدداً روی آلت را می‌پوشاند و ظاهر ختنه نشده دارد که عملاً جراحی بی‌فایده انجام شده است. پیش‌پوست باید به صورت کاملاً قرینه جراحی شود در غیر این صورت پوست باقی‌مانده در یک سمت آلت به صورت گوشت اضافه دیده می‌شود و می‌تواند باعث انحنا و بدشکل شدن آلت شود.

حالت های مختلف ختنه ناقص در مردان
شکل شماتیک ختنه ناقص
بالا: برداشتن غیرقرینه پیش‌پوست
پایین: برداشتن کم‌تر از استاندارد پیش‌پوست

 

پوست انتهای آلت به بافت زیر خود چسبیده است که باید به طور کامل جدا و آزاد شود. متأسفانه در اکثر موارد شخص ختنه کننده برای افزایش سرعت، آزادسازی چسبندگی را انجام نمی‌دهد و پس از جراحی پیش‌پوست به آلت می‌چسبد و علاوه بر ظاهر نامناسب باعث تجمع چرک و افزایش احتمال عفونت می‌شود.

 

در مرکز تخصصی ختنه تهران اصلاح ختنه ناقص و جراحی‌های ترمیمی توسط بهترین دکتر متخصص ختنه یعنی پزشک اورولوژیست (جراح مردان) بدون درد انجام می‌شود.

 

۴
از ۵
۱۷ مشارکت کننده